English
Aktuálně z kanceláře

Možnost vyloučit účastníka zadávacího řízení dle nového zákona o veřejných zakázkách, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie

Ustanovení § 48 odst. 7 nového zákona o veřejných zakázkách upravuje možnost zadavatele (jsou i takové právní názory, že se jedná o povinnost zadavatele) vyloučit uchazeče o veřejnou…

více »

V rámci užší specializace se právníci kanceláře zaměřují zejména na tyto oblasti práva:

Samozřejmostí je i jazyková vybavenost našich právníků, díky které poskytujeme právní služby v anglickém, německém a francouzském jazyce.