English

Stavební právo a právo životního prostředí

Právníci naší kanceláře mají dlouholeté zkušenosti se zastupováním klientů v oblasti stavebního práva a práva životního prostředí se zaměřením na tyto konkrétní činnosti:

 • problematika stavebního zákona a souvisejících předpisů;
 • problematika zákona o odpadech;
 • problematika vodovodů a kanalizací zahrnující jak vlastnictví, tak i provozování vodárenské infrastruktury, výstavby a údržby vodovodů a kanalizací;
 • právní audity v této oblasti;
 • odpadové hospodářství, nakládání s odpady;
 • zastupování v řízeních;
 • příprava dokumentace.

Na oblast práva životního prostředí se specializují zejména tito advokáti:

 • Luboš Havel
 • Lukáš Křeček

Na oblast stavebního práva se specializují zejména tito advokáti:

 • Petr Kuchař
 • Gabriela Luňáková

Reference

 • Skupina Zakládání staveb, a.s.
 • Tokheim Acis, s.r.o.
 • Neocity Group CZ, s.r.o.
 • ACISTAV, s.r.o.