Česky
Current news

HKR PODPORUJE ČESKOU ADVOKÁTNÍ KOMORU PŘI OBRANĚ ADVOKÁTNÍ MLČENLIVOSTI

Naše advokátní kancelář plně stojí za Českou advokátní komorou při jejím úsilí o prosazení zodpovědného přístupu zákonodárců k transpozici směrnice EU DAC5 do českého právního řádu.…

more »

In particular, the firm’s lawyer specialise more narrowly on the following areas of law:

Our lawyers are of course well versed in various languages so we can provide legal services in English, German and French.