English

Aktuality

15. září 2023

Právní služby v oblasti restrukturalizace korporací

HKR má rozsáhlé zkušenosti z více jak 40 projektů v oblasti restrukturalizace korporací zahrnující dispozice s majetkovými podíly a obchodními závody a v oblasti strukturování a řízení aktiv, mimo jiné se jedná o vytváření tzv. rodinných holdingů. Tyto služby, které HKR poskytuje společně s ČSOB Advisory, a.s., členem skupiny ČSOB, jsou zaměřeny…

HKR má rozsáhlé zkušenosti z více jak 40 projektů v oblasti restrukturalizace korporací zahrnující dispozice s majetkovými podíly a obchodními závody a v oblasti strukturování a řízení aktiv, mimo jiné se jedná o vytváření tzv. rodinných holdingů. Tyto služby, které HKR poskytuje společně s ČSOB Advisory, a.s., členem skupiny ČSOB, jsou zaměřeny na posouzení stávajícího nastavení korporace a přípravu možných návrhů restrukturalizace s následnou realizací uvažovaných změn. Služby zahrnují kompletní organizační, ekonomicko – finanční a právní služby, a jsou poskytovány komplexně tak, aby finální řešení bylo bezproblémové a účinně aplikovatelné. Služby jsou obvykle rozděleny do dvou fází a) Analýza současného stavu a návrh vhodné cílové struktury a b) Implementace. Jedná se o komplexní proces, kdy vhodné nastavení a příprava celkové struktury na začátku může znamenat dlouhodobé výhody a přínosy a naopak zamezí případným komplikacím do budoucna. V případě zájmu o právní služby v oblasti restrukturalizace korporace se prosím obracejte na Mgr. Kateřinu Ryšavou, rysava@akhavel.cz nebo Mgr. Lukáše Křečka, krecek@akhavel.cz

více »
12. července 2023

Vítězství v mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěži

I architekti a urbanisté potřebují právníky. Naše advokátní kancelář HKR se jako člen týmu EMF-NORMA-PARETO podílela na vítězné koncepci příměstského parku v oblasti soutoku Vltavy a Berounky. Při zpracování našeho příspěvku jsme využili zkušeností partnerů Luboše Havla a Jana Hraby v oblasti corporate governance a práva územních samosprávných…

I architekti a urbanisté potřebují právníky. Naše advokátní kancelář HKR se jako člen týmu EMF-NORMA-PARETO podílela na vítězné koncepci příměstského parku v oblasti soutoku Vltavy a Berounky. Při zpracování našeho příspěvku jsme využili zkušeností partnerů Luboše Havla a Jana Hraby v oblasti corporate governance a práva územních samosprávných celků. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
10. června 2023

Pokračování úspěchů při zastupování města Brna

Naše advokátní kancelář HKR zastupuje Statutární město Brno v komplexu sporů týkajících se areálu Za Lužánkami, resp. Boby Brno. V řadě příznivých rozhodnutí je zatím poslední rozsudek Městského soudu v Brně, kde se soud ztotožnil s naší argumentací týkající se nároku na odstranění stavby na cizím pozemku. Krajský soud v Brně pak jednak potvrdil…

Naše advokátní kancelář HKR zastupuje Statutární město Brno v komplexu sporů týkajících se areálu Za Lužánkami, resp. Boby Brno. V řadě příznivých rozhodnutí je zatím poslední rozsudek Městského soudu v Brně, kde se soud ztotožnil s naší argumentací týkající se nároku na odstranění stavby na cizím pozemku. Krajský soud v Brně pak jednak potvrdil příznivý rozsudek v náročném sporu týkajícím se určení vlastnictví k účelovým komunikacím, jednak s ohledem na složitost dotčených kauz opakovaně přiznal městu Brnu nárok na náhradu nákladů právního zastoupení, i když u samospráv to nebývá samozřejmostí. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
15. května 2023

Rozšiřování agendy poradenství pro neziskový sektor

Kancelář HKR se v poslední době podílela na řadě filantropických projektů a rozšířila své know-how v oblasti práva nadací, nadačních fondů, ústavů a spolků. Příkladem je poradenství při založení zapsaného ústavu Srdcem Robinson, který pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr…

Kancelář HKR se v poslední době podílela na řadě filantropických projektů a rozšířila své know-how v oblasti práva nadací, nadačních fondů, ústavů a spolků. Příkladem je poradenství při založení zapsaného ústavu Srdcem Robinson, který pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

více »
15. dubna 2023

Úspěch HKR u Nejvyššího soudu ČR

Při zastupování významné mezinárodní pojišťovny HKR dosáhla úspěchu u Nejvyššího soudu ČR v kauze vedené pod sp.zn. 23 Cdo 1817/2022. V této kauze se soudy zabývaly otázkou příčinné souvislosti, kdy žalobcem deklarované poškození vozidla nemá příčinnou souvislost se žalobcem popisovaným dějem (nevzniklo při najetí vozidla na kámen). Stejně jako…

Při zastupování významné mezinárodní pojišťovny HKR dosáhla úspěchu u Nejvyššího soudu ČR v kauze vedené pod sp.zn. 23 Cdo 1817/2022. V této kauze se soudy zabývaly otázkou příčinné souvislosti, kdy žalobcem deklarované poškození vozidla nemá příčinnou souvislost se žalobcem popisovaným dějem (nevzniklo při najetí vozidla na kámen). Stejně jako soudy v předchozím řízení, tak i Nejvyšší soud ČR uznal argumenty HKR a žalobu odmítl.

V případě zájmu o právní služby v oblasti pojistného práva se prosím obracejte na Mgr. Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz

více »