English

Aktuality

8. září 2016

Možnost vyloučit účastníka zadávacího řízení dle nového zákona o veřejných zakázkách, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie

Ustanovení § 48 odst. 7 nového zákona o veřejných zakázkách upravuje možnost zadavatele (jsou i takové právní názory, že se jedná o povinnost zadavatele) vyloučit uchazeče o veřejnou zakázku v případě, že uchazečem je akciová společnost, která má listinné akcie a nikoliv zaknihované. Výjimku představují akciové společnosti, jejichž jediným…

Ustanovení § 48 odst. 7 nového zákona o veřejných zakázkách upravuje možnost zadavatele (jsou i takové právní názory, že se jedná o povinnost zadavatele) vyloučit uchazeče o veřejnou zakázku v případě, že uchazečem je akciová společnost, která má listinné akcie a nikoliv zaknihované. Výjimku představují akciové společnosti, jejichž jediným akcionářem je obec nebo kraj.

Takovéto své rozhodnutí je zadavatel sice povinen odůvodnit, nicméně pokud chce mít akciová společnost jistotu, že z důvodu podoby akcií jí zadavatel z výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách nevyloučí, musí mít akcie v podobě zaknihované.

Zaknihování akcií je několikatýdenní proces u tzv. depozitáře cenných papírů či banky, jeho výsledkem je, že listinné akcie zaniknou a jsou evidovány elektronicky, přičemž akcionář se prokazuje výpisem z evidence.

Nový zákon platí pro zadávací řízení od října 2016.

V případě zájmu o další informace týkající se problematiky veřejného zadávání se prosím obracejte na Mgr. Petra Brejla, email: brejl@akhavel.cz, tel.: + 420 775 571 171

více »
8. července 2016

HKR poskytovala své právní služby při akvizice společnosti SPA Praha s.r.o.

V červnu tohoto roku se naše kancelář podílela na tvorbě smluvních dokumentů ve věci nákupu podílů na společnosti SPA Praha s.r.o. zabývající se kusovou a malosériovou zakázkovou strojní výrobou a výrobou a distribucí prvků regulační techniky.

V červnu tohoto roku se naše kancelář podílela na tvorbě smluvních dokumentů ve věci nákupu podílů na společnosti SPA Praha s.r.o. zabývající se kusovou a malosériovou zakázkovou strojní výrobou a výrobou a distribucí prvků regulační techniky.

více »
1. července 2016

HKR poskytovala své právní služby při refinancování skupiny Gestamp

V červnu tohoto roku HKR poskytovala své právní služby při tvorbě smluvních dokumentů ve věci syndikátního refinancování společností v rámci významné nadnárodní skupiny Gestamp Automocion zabývající se mj. výrobou dílů pro automobilový průmysl.

V červnu tohoto roku HKR poskytovala své právní služby při tvorbě smluvních dokumentů ve věci syndikátního refinancování společností v rámci významné nadnárodní skupiny Gestamp Automocion zabývající se mj. výrobou dílů pro automobilový průmysl.

více »
22. května 2016

Šikanozní návrh na zahájení insolvenčního řízení

Podání návrhu na insolvenci bez jakéhokoli opodstatněni, na základě nepravdivých údajů a za účelem způsobit druhému ztrátu dobrého jména u zákazníků a obchodních partnerů a zostudit a ohrozit jeho jméno i konkurence schopnost, může být dle Nejvyššího soudu trestný čin vydírání a pomluvy. Na soudní rozhodnutí o zjevné neopodstatněnosti návrhu se…

Podání návrhu na insolvenci bez jakéhokoli opodstatněni, na základě nepravdivých údajů a za účelem způsobit druhému ztrátu dobrého jména u zákazníků a obchodních partnerů a zostudit a ohrozit jeho jméno i konkurence schopnost, může být dle Nejvyššího soudu trestný čin vydírání a pomluvy. Na soudní rozhodnutí o zjevné neopodstatněnosti návrhu se pachatel nemůže spoléhat. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 8 Tdo 1352/2014 ze dne 26. 2. 2015 tak musí brát do úvahy všichni, kteří hodlají si vyřizovat účty a spory prostřednictvím podání insolvenčního návrhu.

Právníci HKR mají s poskytováním právních služeb týkajících se problematiky insolvence bohaté zkušenosti, v případě zájmu o takovéto právní služby se prosím obracejte na naše advokáty Mgr. Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz či Mgr. Jiřího Hnáta, hnat@akhavel.cz.

více »
6. května 2016

Nový zákon o veřejných zakázkách byl dne 29. 4. 2016 publikován ve sbírce zákonů, a to pod číslem 134/2016 Sb.

Z důvodu informovanosti našich klientů či obchodních partnerů o významných legislativních změnách bychom vás rádi informovali, že připravovaný nový zákon o zadávání veřejných zakázek byl dne 29. 4. 2016 publikován ve sbírce zákonů, a to pod číslem 134/2016 Sb., přičemž nabude účinnosti dne 1. října tohoto roku. Předpis zcela nahradí doposud platný…

Z důvodu informovanosti našich klientů či obchodních partnerů o významných legislativních změnách bychom vás rádi informovali, že připravovaný nový zákon o zadávání veřejných zakázek byl dne 29. 4. 2016 publikován ve sbírce zákonů, a to pod číslem 134/2016 Sb., přičemž nabude účinnosti dne 1. října tohoto roku. Předpis zcela nahradí doposud platný a účinný zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a koncesní zákon č. 139/2006 Sb. Počínaje dnem 1. 10. 2016 tak budou všichni zadavatelé povinně zahajovat nová výběrová řízení dle nového právního předpisu.

V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby více informací (včetně informací o školení) k novému zákonu, se můžete obrátit na náš zakázkový tým: Mgr. Petr Brejl, email: brejl@akhavel.cz, tel.: + 420 775 571 171; Mgr. Luboš Havel, email: havel@akhavel.cz.

více »