English

Náš tým

HKR advokátní kancelář si dovoluje představit své společníky, spolupracující advokáty a další právníky, kteří s kanceláří spolupracují:

SPOLEČNÍCI

Mgr. Luboš Havel

Mgr. Luboš Havel

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (1995), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 4605 od roku 1998.

Specializuje se na právo energetické, korporátní, fúze a akvizice, právo životního prostředí, sporovou agendu, právo duševního vlastnictví, obchodní právo a právo hospodářské soutěže.

Mgr. Petr Kuchař

Mgr. Petr Kuchař

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (1997), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 9130 od roku 2001.

Specializuje se na pojišťovnictví a bankovnictví, obchodní právo se zaměřením na obchodní závazky a mezinárodní právo soukromé, stavební právo, soudní spory, rozhodčí a jiná řízení, trestní právo.

Mgr. Kateřina Ryšavá

Mgr. Kateřina Ryšavá

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (1998), zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 9387 od roku 2002.

Specializuje se na korporátní právo, bankovnictví, fúze a akvizice, právní vztahy k nemovitostem, pracovní a rodinné právo.

Mgr. Jan Hraba

Mgr. Jan Hraba

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (2009), Université Paris II, Panthéon-Assas (Certificat supérieur du droit français – 2007), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 14955 od roku 2013.

Specializuje se na právo obchodních společností, koncernové právo, M&A, závazkové právo, právo územních samosprávných celků, sporovou agendu.
Právní služby poskytuje v českém, anglickém, francouzském a slovenském jazyce.

Mgr. Jiří Hnát

Mgr. Jiří Hnát

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (2000), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 13689 od roku 2011.

Specializuje se na právo energetické, právo duševního vlastnictví, právo životního prostředí a sporovou agendu, včetně rozhodčího řízení.

Mgr. Lukáš Křeček

Mgr. Lukáš Křeček

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (2007), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2006), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 13547 od roku 2011.

Specializuje se na energetické právo, oblast fúzí a akvizic a související závazkové vztahy, hospodářskou soutěž a právo veřejných zakázek.

SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTI

Mgr. Petr Brejl

Mgr. Petr Brejl

Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (2009), Université D´Auvergne: Faculté de Droit et de Science Politique (2006/2007), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 17113 od roku 2016.

Specializuje se na právo občanské, závazkové právní vztahy a odpovědnost za škodu, na právo obchodní, obchodní korporace a na právo veřejných zakázek a s tím související soudní a správní agendu.

Mgr. Klára Durčáková

Mgr. Klára Durčáková

Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (2010), zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 15489 od roku 2014.

Specializuje se na závazkové právo, právní vztahy k nemovitostem a pracovní právo, na sporovou agendu z toho vyplývající, ale také na právo obchodních korporací a jejich přeměny.

Mgr. Gabriela Luňáková

Mgr. Gabriela Luňáková

Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (2013).

Specializuje se zejména na občanské právo se zaměřením na závazkové vztahy, právo obchodních korporací, právní vztahy k nemovitostem a s tím související sporovou agendu.

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI

Mgr. Nicole Korolová

Mgr. Nicole Korolová

Advokátní koncipient

Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (2016)

Specializuje se zejména na občanské právo se zaměřením na závazkové vztahy, rodinné právo, právo obchodní a s tím související sporovou agendu.

SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Mgr. Jiří Šimeček

Mgr. Jiří Šimeček

Vedoucí oddělení pohledávek

Vzdělání: FTVS Univerzity Karlovy, Praha (1993), obor učitelství

Pro HKR advokátní kancelář zajišťuje řízení oddělení správy a vymáhání pohledávek, řešící problematiku systematické a efektivní evidence, správy a inkasa pohledávek a související agend. V rámci oddělení je zároveň odpovědný za provoz kontaktního centra a procesní řízení.