Česky

Current news

27. února 2024

Reminiscence na dobu covidovou, nejen, z pohledu právní praxe HKR

HKR úspěšně zastupovala školu ve sporu o nošení roušek během covidové pandemie. Pravomocných rozhodnutí ve prospěch školy se podařilo dosáhnout ve správním soudnictví i v občanském soudním řízení. Škole rovněž dlouhodobě pomáháme i v otázkách pracovního práva včetně vztahů k odborové organizaci a ke zřizovateli. Pokud máte zájem o naše služby v této oblasti, zahrnující i služby v oblasti pracovního práva, obraťte se prosím na kolegy Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz či Kateřinu Ryšavou, rysava@akhavel.cz.

15. září 2023

Právní služby v oblasti restrukturalizace korporací

HKR má rozsáhlé zkušenosti z více jak 40 projektů v oblasti restrukturalizace korporací zahrnující dispozice s majetkovými podíly a obchodními závody a v oblasti strukturování a řízení aktiv, mimo jiné se jedná o vytváření tzv. rodinných holdingů. Tyto služby, které HKR poskytuje společně s ČSOB Advisory, a.s., členem skupiny ČSOB, jsou zaměřeny…

HKR má rozsáhlé zkušenosti z více jak 40 projektů v oblasti restrukturalizace korporací zahrnující dispozice s majetkovými podíly a obchodními závody a v oblasti strukturování a řízení aktiv, mimo jiné se jedná o vytváření tzv. rodinných holdingů. Tyto služby, které HKR poskytuje společně s ČSOB Advisory, a.s., členem skupiny ČSOB, jsou zaměřeny na posouzení stávajícího nastavení korporace a přípravu možných návrhů restrukturalizace s následnou realizací uvažovaných změn. Služby zahrnují kompletní organizační, ekonomicko – finanční a právní služby, a jsou poskytovány komplexně tak, aby finální řešení bylo bezproblémové a účinně aplikovatelné. Služby jsou obvykle rozděleny do dvou fází a) Analýza současného stavu a návrh vhodné cílové struktury a b) Implementace. Jedná se o komplexní proces, kdy vhodné nastavení a příprava celkové struktury na začátku může znamenat dlouhodobé výhody a přínosy a naopak zamezí případným komplikacím do budoucna. V případě zájmu o právní služby v oblasti restrukturalizace korporace se prosím obracejte na Mgr. Kateřinu Ryšavou, rysava@akhavel.cz nebo Mgr. Lukáše Křečka, krecek@akhavel.cz

more »
12. července 2023

Vítězství v mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěži

I architekti a urbanisté potřebují právníky. Naše advokátní kancelář HKR se jako člen týmu EMF-NORMA-PARETO podílela na vítězné koncepci příměstského parku v oblasti soutoku Vltavy a Berounky. Při zpracování našeho příspěvku jsme využili zkušeností partnerů Luboše Havla a Jana Hraby v oblasti corporate governance a práva územních samosprávných…

I architekti a urbanisté potřebují právníky. Naše advokátní kancelář HKR se jako člen týmu EMF-NORMA-PARETO podílela na vítězné koncepci příměstského parku v oblasti soutoku Vltavy a Berounky. Při zpracování našeho příspěvku jsme využili zkušeností partnerů Luboše Havla a Jana Hraby v oblasti corporate governance a práva územních samosprávných celků. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

more »
10. června 2023

Pokračování úspěchů při zastupování města Brna

Naše advokátní kancelář HKR zastupuje Statutární město Brno v komplexu sporů týkajících se areálu Za Lužánkami, resp. Boby Brno. V řadě příznivých rozhodnutí je zatím poslední rozsudek Městského soudu v Brně, kde se soud ztotožnil s naší argumentací týkající se nároku na odstranění stavby na cizím pozemku. Krajský soud v Brně pak jednak potvrdil…

Naše advokátní kancelář HKR zastupuje Statutární město Brno v komplexu sporů týkajících se areálu Za Lužánkami, resp. Boby Brno. V řadě příznivých rozhodnutí je zatím poslední rozsudek Městského soudu v Brně, kde se soud ztotožnil s naší argumentací týkající se nároku na odstranění stavby na cizím pozemku. Krajský soud v Brně pak jednak potvrdil příznivý rozsudek v náročném sporu týkajícím se určení vlastnictví k účelovým komunikacím, jednak s ohledem na složitost dotčených kauz opakovaně přiznal městu Brnu nárok na náhradu nákladů právního zastoupení, i když u samospráv to nebývá samozřejmostí. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

more »
15. května 2023

Rozšiřování agendy poradenství pro neziskový sektor

Kancelář HKR se v poslední době podílela na řadě filantropických projektů a rozšířila své know-how v oblasti práva nadací, nadačních fondů, ústavů a spolků. Příkladem je poradenství při založení zapsaného ústavu Srdcem Robinson, který pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr…

Kancelář HKR se v poslední době podílela na řadě filantropických projektů a rozšířila své know-how v oblasti práva nadací, nadačních fondů, ústavů a spolků. Příkladem je poradenství při založení zapsaného ústavu Srdcem Robinson, který pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi. V případě zájmu o právní služby v této oblasti se prosím obracejte na Mgr. Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz

more »