Česky

Current news

8. září 2016

Možnost vyloučit účastníka zadávacího řízení dle nového zákona o veřejných zakázkách, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie

Ustanovení § 48 odst. 7 nového zákona o veřejných zakázkách upravuje možnost zadavatele (jsou i takové právní názory, že se jedná o povinnost zadavatele) vyloučit uchazeče o veřejnou zakázku v případě, že uchazečem je akciová společnost, která má listinné akcie a nikoliv zaknihované. Výjimku představují akciové společnosti, jejichž jediným…

Ustanovení § 48 odst. 7 nového zákona o veřejných zakázkách upravuje možnost zadavatele (jsou i takové právní názory, že se jedná o povinnost zadavatele) vyloučit uchazeče o veřejnou zakázku v případě, že uchazečem je akciová společnost, která má listinné akcie a nikoliv zaknihované. Výjimku představují akciové společnosti, jejichž jediným akcionářem je obec nebo kraj.

Takovéto své rozhodnutí je zadavatel sice povinen odůvodnit, nicméně pokud chce mít akciová společnost jistotu, že z důvodu podoby akcií jí zadavatel z výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách nevyloučí, musí mít akcie v podobě zaknihované.

Zaknihování akcií je několikatýdenní proces u tzv. depozitáře cenných papírů či banky, jeho výsledkem je, že listinné akcie zaniknou a jsou evidovány elektronicky, přičemž akcionář se prokazuje výpisem z evidence.

Nový zákon platí pro zadávací řízení od října 2016.

V případě zájmu o další informace týkající se problematiky veřejného zadávání se prosím obracejte na Mgr. Petra Brejla, email: brejl@akhavel.cz, tel.: + 420 775 571 171

more »
8. července 2016

HKR poskytovala své právní služby při akvizice společnosti SPA Praha s.r.o.

V červnu tohoto roku se naše kancelář podílela na tvorbě smluvních dokumentů ve věci nákupu podílů na společnosti SPA Praha s.r.o. zabývající se kusovou a malosériovou zakázkovou strojní výrobou a výrobou a distribucí prvků regulační techniky.

V červnu tohoto roku se naše kancelář podílela na tvorbě smluvních dokumentů ve věci nákupu podílů na společnosti SPA Praha s.r.o. zabývající se kusovou a malosériovou zakázkovou strojní výrobou a výrobou a distribucí prvků regulační techniky.

more »
1. července 2016

HKR poskytovala své právní služby při refinancování skupiny Gestamp

V červnu tohoto roku HKR poskytovala své právní služby při tvorbě smluvních dokumentů ve věci syndikátního refinancování společností v rámci významné nadnárodní skupiny Gestamp Automocion zabývající se mj. výrobou dílů pro automobilový průmysl.

V červnu tohoto roku HKR poskytovala své právní služby při tvorbě smluvních dokumentů ve věci syndikátního refinancování společností v rámci významné nadnárodní skupiny Gestamp Automocion zabývající se mj. výrobou dílů pro automobilový průmysl.

more »
22. května 2016

Šikanozní návrh na zahájení insolvenčního řízení

Podání návrhu na insolvenci bez jakéhokoli opodstatněni, na základě nepravdivých údajů a za účelem způsobit druhému ztrátu dobrého jména u zákazníků a obchodních partnerů a zostudit a ohrozit jeho jméno i konkurence schopnost, může být dle Nejvyššího soudu trestný čin vydírání a pomluvy. Na soudní rozhodnutí o zjevné neopodstatněnosti návrhu se…

Podání návrhu na insolvenci bez jakéhokoli opodstatněni, na základě nepravdivých údajů a za účelem způsobit druhému ztrátu dobrého jména u zákazníků a obchodních partnerů a zostudit a ohrozit jeho jméno i konkurence schopnost, může být dle Nejvyššího soudu trestný čin vydírání a pomluvy. Na soudní rozhodnutí o zjevné neopodstatněnosti návrhu se pachatel nemůže spoléhat. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 8 Tdo 1352/2014 ze dne 26. 2. 2015 tak musí brát do úvahy všichni, kteří hodlají si vyřizovat účty a spory prostřednictvím podání insolvenčního návrhu.

Právníci HKR mají s poskytováním právních služeb týkajících se problematiky insolvence bohaté zkušenosti, v případě zájmu o takovéto právní služby se prosím obracejte na naše advokáty Mgr. Petra Kuchaře, kuchar@akhavel.cz či Mgr. Jiřího Hnáta, hnat@akhavel.cz.

more »
6. května 2016

A new law about public procurement, was on 29.4.2016 published in Collection of Laws, under number 134/2016 Sb.

For information purposes of our clients or bussines partners about significant legislative changes, we would like to inform you, that upcoming new law about public procurement, was on 29.4.2016 published in Collection of Laws, under number 134/2016 Sb., with effect from the 1st of October 2016. Prescription will completely replace still valid…

For information purposes of our clients or bussines partners about significant legislative changes, we would like to inform you, that upcoming new law about public procurement, was on 29.4.2016 published in Collection of Laws, under number 134/2016 Sb., with effect from the 1st of October 2016. Prescription will completely replace still valid and efective act about public procurement n. 137/2006 Sb. and conssesion act n. 139/2006 Sb. Starting from 1.10.2016 will all contracting entities have obligation to launch new tenders in accordance with new legislation.

If you have any questions or needs for information (information on training including) to the new law, please contact our procurement team: Mgr. Petr Brejl, email: brejl@akhavel.cz tel.: + 420 775 571 171; Mgr. Luboš Havel, email: havel@akhavel.cz.

more »